Παρουσίαση Lu.Cy στην Αθήνα

Post date: May 3, 2014 7:28:54 PM

Ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον Συνέδριο με:

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ, 23-26/4

Με εξαιρετικές επιστημονικές παρουσιάσεις από διακεκριμένους επιστήμονες ,τις οποίες μπορούσαν να παρακολουθήσουν και άτομα με λύκο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΛΥΚΟ, 26/4.

Ειδικά σχεδιασμένο από τα/για τα άτομα με λύκο με πολύ ενδιαφέρουσες ιατρικές παρουσιάσεις καθώς και παρουσίαση/συζήτηση για την πορεία της ζωής μας. Στην οργανωτική επιτροπή συμμετείχε η Φ.Μαρκίδου LUPUS CYPRUS/LUPUS EUROPE.

Το πρόγραμμα προσκλήθηκαν να παρακολουθήσουν άτομα με λύκο από την Ελλάδα από την Ελλάδα και την Κύπρο.

Στη διάρκεια του Εργαστηριού μας στις 10.5.2014 θα παρουσιαστεί η εν λόγω παρουσίαση με στόχο την ελεύθερη ανταλλαγή απόψεων, ιδεών, εισηγήσεων μεταξύ των ατόμων που θα συμμετάσχουν.

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε την παρουσίαση της ομάδας μας στο Ευρωπαικό Συνέδριο Λύκου που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα στις 23-26 Απριλίου 2014.

Presentation_LuCy_EuropeanLupus2014

Έχουμε ζητήσει την συναίνεση των ομιλητών στο πιο πάνω πρόγραμμα για την καταχώρηση των παρουσιάσεων τους στην Ιστοσελίδα μας.