Επικοινωνία

Mail Address:

Lupus Cyprus

Cyprus League Against Rheumatism

P. O. Box 24966

Nicosia 1306

Cyprus

Tel.: +357-22 42 82 85

Fax: +357-22 42 82 88

E-Mail: cyplar@cytanet.com.cy - lupuscyprus@gmail.com

URL: www.rheumatism.org.cy

Κεντρικά Γραφεία Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου