Συνάντηση φιλίας και επικοινωνίας ατόμων με ΣΕΛ

Post date: Feb 20, 2014 1:19:10 PM

Την Τετάρτη 19.2.2014, πραγματοποιήθηκε στο οίκημα του ΑΣΚ στη Λευκωσία, συνάντηση φιλίας και επικοινωνίας ατόμων με ΣΕΛ. Ηταν πραγματικά μια πολύ εγκάρδια συνάντηση, στη διάρκεια της οποίας δόθηκε η ευκαιρία σε όλους να επικοινωνήσουν, να εκφραστούν ελεύθερα και να ανταλλάξουν εμπειρίες και προσωπικά βιώματα της ζωής με ΣΕΛ. Βάση και εφαλτήριο της εγκάρδιας αυτής επικοινωνίας, αποτέλεσε η παρουσίαση απο την LUPUS CYPRUS μιας ανάλυσης των διαφόρων παραμέτρων της ζωής με ΣΕΛ, με πρακτικές συμβουλές για τη διαμόρφωση μιας θετικής προσέγγισης στην πάθηση και της διασφάλισης μιας καλής και δημιουργικής ζωής.

Η παρουσίαση βρίσκεται πιο κάτω:

Lupus Day 2014