9ο Ευρωπαϊκό Συνέδριο ΣΕΛ

Post date: Apr 12, 2014 9:02:00 AM

Αγαπητά Μέλη,

Στις 23-26.4.2014, θα πραγματοποιηθεί στο ΧΙΛΤΟΝ ΑΘΗΝΩΝ, το 9ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΛΥΚΟΥ, με ένα πολύ ενδιαφέρον επιστημονικό πρόγραμμα με αξιόλογες παρουσιάσεις από διακεκριμένους επιστήμονες για τις διάφορες πτυχές της πάθησης λύκου. Το πρόγραμμα, μπορούν ελεύθερα να παρακολουθήσουν και άτομα με λύκο από την Κύπρο. Λεπτομέρειες του Προγράμματος στην ιστοσελίδα του Συνεδρίου www.lupus2014.org.

Μέσα στα πλαίσια του Συνεδρίου, αφιερώνεται μια ημέρα, το Σάββατο 26.4.2014 στα άτομα με λύκο, με ειδικό πρόγραμμα σχεδιασμένο από τα /για τα άτομα με λύκο, με παρουσιάσεις/συζητήσεις για τις διάφορες παραμέτρους της ζωής με την πάθηση αυτή.

Μεταξύ των διοργανωτών του εν λόγω προγράμματος είναι και ο ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΚΑΘΏΣ και η ΟΜΑΔΑ ΛΥΚΟΥ LUPUS CYPRUS.

Καλείστε ελεύθερα να συμμετάσχετε, αποκομίζοντας πολύτιμες γνώσεις και εμπειρίες

Με φιλία και εκτίμηση,

Φούλα Μαρκίδου

εκ μέρους LUPUS CYPRUS/CYPLAR καθώς και της Οργανωτικής Επιτροπής