Παγκόσμια Μέρα Λύκου 2018

Post date: May 4, 2018 2:59:11 PM

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Τετάρτη, 10 Μαΐου 2018,

5-6.30μμ,

Οίκημα ΑΣΚ, Ονησιλλου 16 Λευκωσία

Παρουσίαση του Θέματος:

ΛΥΚΟΣ-ΝΕΦΡΟΙ, Πρόληψη/Προστασία/Αντιμετώπιση

Από τη δρα, ΕΛΕΝΑ ΦΡΑΓΚΟΥ, Νεφρολόγο

Δηλώσεις συμμετοχής-ΑΣΚ τηλ22428285

Στάλω,

Χριστοφόρου Συντονίστριας Lupus Cyprus