Στόχοι και Όραμα

Στόχος και όραμα της Ομάδας είναι η διασφάλιση μιας καλής ζωής για τα άτομα με ΣΕΛ , μέσα από τις σχετικές παραμέτρους.

Όπως:

 • ιατροφαρμακευτικήπερίθαλψη
 • φροντίδα
 • στήριξη
 • αποκατάσταση
 • ενημέρωση
 • εκπαίδευση,
 • δημιουργική
 • απασχόληση
 • προσωπική ανάπτυξη
 • ψυχαγωγία
 • ανάπτυξη σχέσεων
 • επικοινωνίας
 • ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών

μεταξύ των ατόμων με ΣΕΛ τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό.