Λύκος και γνωστικές λειτουργίες, Δρ. Σάββας Νεοκλέους

Post date: Dec 3, 2013 8:41:07 AM

Πιο κάτω μπορείτε να βρείτε σε κείμενο την διάλεξη του Δρ. Σάββα Νεοκλέους που έγινε στο εργαστήρι 23.10.2013 στα πλαίσια του μήνα ευαισθητοποίησης του ΣΕΛ:

Λύκος και γνωστικές λειτουργίες