Στόχοι και Όραμα

Στόχος και όραμα της Ομάδας είναι η διασφάλιση μιας καλής ζωής για τα άτομα με ΣΕΛ , μέσα από τις σχετικές παραμέτρους.

Όπως:

 • ιατροφαρμακευτικήπερίθαλψη
 • φροντίδα
 • στήριξη
 • αποκατάσταση
 • ενημέρωση
 • εκπαίδευση,
 • δημιουργική 
 • απασχόληση
 • προσωπική ανάπτυξη
 • ψυχαγωγία 
 • ανάπτυξη σχέσεων 
 • επικοινωνίας 
 • ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών 
μεταξύ των ατόμων με ΣΕΛ τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό).