Ερευνητικό πρόγραμμα για ΣΕΛ

Προς όλα τα μέλη με ΣΕΛ,

Θέμα: Διεξαγωγή Ερευνητικού Προγράμματος για τον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο .

Ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου ενημερώνει τα μέλη του με ΣΕΛ ότι η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συνεργασία με το Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής και το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, διεξάγει ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά στον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο.

Πρόκειται για ένα πρωτοποριακό επιστημονικό εγχείρημα ιδιαίτερης σημασίας για τα κυπριακά επιστημονικά δεδομένα, το οποίο αναμένεται να φωτίσει τις διάφορες πτυχές του ΣΕΛ, σε συσχετισμό με τα δεδομένα στην Κύπρο και τις τυχόν ενδεχόμενες ιδιαίτερες πτυχές εκδήλωσης της ασθένειας στον τόπο μας. Το εν λόγω ερευνητικό πρόγραμμα στοχεύει στην καλύτερη κατανόηση της πολυσύνθετης αυτής ασθένειας, με ενδεχόμενο την ανακάλυψη νέων διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπειών και με απώτερο στόχο την έγκαιρη διάγνωση την έγκαιρη χορήγηση της κατάλληλης και αποτελεσματικής θεραπευτικής αγωγής ,για μια καλύτερη ποιότητα ζωής για τους πάσχοντες.

Στο συνημμένο Σημείωμα περιλαμβάνονται οι σχετικές λεπτομέρειες και πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα.

Ο Αντιρευματικός Σύνδεσμος Κύπρου χαιρετίζει με μεγάλη ικανοποίηση την διεξαγωγή του σημαντικού αυτού ερευνητικού προγράμματος, δηλώνει τη στήριξη του σ’ αυτό και προτρέπει όλα τα μέλη του με ΣΕΛ να δηλώσουν συμμετοχή στην έρευνα, με βάση τη διαδικασία που αναφέρεται στο συνημμένο Σημείωμα.

Η ευρεία συμμετοχή στην έρευνα θα συμβάλει τα μέγιστα στην επιτυχία της για το καλό όλων.

Ιατρικη Σχολη Πανεπιστημιου Κύπρου

Κεντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής

Ρευματολογικο Τμήμα Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας

Μέλη Ρευματολογικής Εταιρείας Κυπρου

Λεπτομέρειες και δήλωση ενδιαφέροντος

Η Ιατρική Σχολή του Πανεπιστήμιου Κύπρου σε συνεργασία με τον Κέντρο Ερευνών Μοριακής Ιατρικής και το Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας, διεξάγει ερευνητικό πρόγραμμα που αφορά τον Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο.

Οι ασθενείς οι οποίοι θα συμμετέχουν στην έρευνα θα εξετάζονται από ρευματολόγο κάθε 1 χρόνο και θα απαντήσουν σε ερωτηματολόγια με σκοπό να αξιολογήσουμε κατά ποσό τα συμπτώματα επηρεάζουν τη ποιότητα ζωής, την σωματική λειτουργικότητα και τα συναισθήματα τους.

Επίσης θα γίνεται συλλογή αίματος και ούρων για γενετικές εξετάσεις και θα γίνεται αποθήκευσή τους στη Βιοτράπεζα του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κύπρου για μελλοντικές ερευνητικές μελέτες. Οι πληροφορίες σχετικά με τα κλινικά τους συμπτώματα και τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων θα αποθηκεύονται σε ασφαλή βάση δεδομένων από τους ιατρούς και ερευνητές που θα παρακολουθούν τους ασθενείς.

Οι Υποψήφιοι πρέπει να πληρούν τα ακόλουθα κριτήρια:

  • Να έχουν διαγνωστεί με Συστηματικό Ερυθηματώδη Λύκο.

Υποχρεώσεις ασθενών που θα συμμετάσχουν στη μελέτη:

  • Συγκατάθεση για συλλογή και φύλαξη ιατρικών δεδομένων όπως ιατρικό ιστορικό. συμπτώματα, εργαστηριακά αποτελέσματα.
  • Συγκατάθεση για να δώσουν αίμα και ούρα για φύλαξη στη Βιοτράπεζα του Κέντρου Ερευνών Μοριακής Ιατρικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου

Όφελος για τους ασθενείς:

  • Η μελέτη μπορεί να οδηγήσει στην καλύτερη κατανόηση των ρευματικών νοσημάτων, την ανακάλυψη νέων διαγνωστικών εξετάσεων και θεραπειών με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών μας.

Οι ασθενείς που ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στη μελέτη μπορούν να επικοινωνήσουν μαζί μας (Δρ. Κων/νο Παρπέρη, Ρευματολόγος, λέκτορας Ιατρικής και Ελπίδα Αντωνιάδη, νοσηλεύτρια έρευνας) στο τηλέφωνο 22-895261 ή email kparpe02@ucy.ac.cy ή elpida.a.antoniade@gmail.com με σκοπό να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες για το πρόγραμμα.