Διαγωνισμός βίντεο Ευρωπαϊκού Σύνδεσμου Λύκου

Ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Λύκος Lupus Europe στον οποίο υπάγεται η Κυπριακή Ομάδα Λύκου Lupus Cyprus, προκηρύσσει μεταξύ των μελών του, διαγωνισμό ετοιμασίας ενός λεπτού video με το θέμα kick lupus. Οι σχετικοί όροι αναφέρονται στην πιο κάτω προκήρυξη. Πρόκειται για μια ενδιαφέρουσα πρόκληση προσωπικής έκφρασης με εικόνες και ήχο για το πως το κάθε άτομο βιώνει τον Λύκο.